Download MP3 for 《中国情歌汇》甜歌皇后李林玉 演唱邓丽君经典歌曲


Listen this mp3


Share this mp3


Description

★https://www.youtube.com/user/YunnanTV 关注中国云南卫视官方频道,更多精彩内容!

★《音乐现场》精彩节目合集 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WNgg-ctA7taOsu-fFpeMzQDv1VFOVM5
★《经典人文地理》精彩节目合集 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WNgg-ctA7sdXoh37tN2AXK67vgSYvVy
★《自然密码》精彩节目合集 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WNgg-ctA7u8sqyAQoQ94aJc6QuIBadm
★《封面》精彩节目合集 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WNgg-ctA7uCexAId5MQppE81ehgXoYv
★《情暖人间》精彩节目合集 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WNgg-ctA7upiQCSxlmUWq7xEFyPY3U3
★《旅游新时空》精彩节目合集 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WNgg-ctA7sYTAsb48_INWfbbjUvSr-5
★《音乐集结号》精彩节目合集 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WNgg-ctA7vN2kC30_aLuSD_4s_p-vc2