Download MP3 for ILLSLICK - ก้อนหิน (New Single 2013) + Lyrics


Listen this mp3


Share this mp3


Description

ก้อนหิน" (New Single 2013) Bang Baht Productions

เนื้อเพลง...

Legendary ...... Nanana....Pour It Up Slow (X2) Yeah...Yeah

เธอบอกว่าถามทำไมไม่ตอบ
ไม่มีอารมณ์ทำไมไม่บอก
ตาไม่ลืมเหมือนไม่ได้นอน ( Baby , I'm Fuckin' Leanin' )

เป็นอะไรถึงดูซึมๆ
คนอื่นเฮฮาแต่ฉันดูอึมครึม
เหล้าไม่กินแต่ดูมึนๆ ( Baby , I'm Fuckin' Leanin' )

คิดซะว่าฉันเป็นแค่หินก้อนนึง
ไปสนุกเถอะไม่ต้องมาสนใจ
ร่างกายน่ะมันไม่ยอมเคลื่อนไหว
ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ .....I'm So Fuckin' Stoned

นอนทอดกายใต้เงาราตรีสีเทา
อยู่ในโลกแห่งลีนมีเพียงแค่เรา
ไม่ว่าวัน.....ไหน....

หญิงหรือชายล้วนต่างหลอกลวงวุ่นวาย
และไม่มีใครจริงใจซักราย
So I'm Gettin' High Alone

ดูคนอื่นเค้าชั่งดูวุ่นวาย
กินเหล้าเข้าไปแล้วก็โวยวาย
รออีกประเดี๋ยวก็ตีกันตาย ( Baby , I'm Fuckin' Leanin' )

ชั่งต่างกับเราไร้ความรู้สึก
ใครพูดอะไรฉันก็แค่ลืม
เรากลับด้วยกันใช่ไหมเมื่อคืน ( Baby , I'm Fuckin' Leanin' )

คิดซะว่าฉันเป็นแค่หินก้อนนึง
ไปสนุกเถอะไม่ต้องมาสนใจ
ร่างกายน่ะมันไม่ยอมเคลื่อนไหว
ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ .....I'm So Fuckin' Stoned

นอนทอดกายใต้เงาราตรีสีเทา
อยู่ในโลกแห่งลีนมีเพียงแค่เรา
ไม่ว่าวันไหน....

หญิงหรือชายล้วนต่างหลอกลวงวุ่นวาย
และไม่มีใครจริงใจซักราย
So I'm Gettin' High Alone

Let's Get High ...You Know I'm Thinkin' 'Bout You , Baby
จนวันตาย......I'll Never Stop Loving You , My Lady (My Lady)

I Don't Wanna Be Anything Other Than Me
Everybody Wanna Be Me But They Can't Be .... Me
ขอร้องไม่ต้องมาทำเป็นว่าเธอแสนดี
Stop Tryin' To Understand Me

Just Leave Me Alone .....Now I'm So Fuckin' Stoned
เป็นแค่เพียงก้อนหินก้อนหนึ่งไม่ต้องมาสนใจ

นอนทอดกายใต้เงาราตรีสีเทา
อยู่ในโลกแห่งลีนมีเพียงแค่เรา
ไม่ว่าวัน......ไหน....

หญิงหรือชายล้วนต่างหลอกลวงวุ่นวาย
และไม่มีใครจริงใจซักราย
So I'm Gettin' High Alone

So Fuckin' Stoned , Just Leave Me Alone , Now I'm So Fuckin' Stoned , Just Leave Me Alone , Now I'm So Fuckin' Stoned ........