Download MP3 for Kinh Chú Đại Bi 3 biến - Dễ đọc, Chữ lớn - Chia 2 phần: tụng Chậm và tụng Nhanh


Listen this mp3


Share this mp3


Description

Thần Chú Đại Bi là sự mầu nhiệm và linh nghiệm của Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.
Phát nguyện trì, tụng, nghe Kinh Chú Đại Bi 3 biến - Dễ đọc, Chữ lớn - Chia 2 phần: tụng Chậm và tụng Nhanh vào mỗi tối trước giờ ngủ, giờ nghỉ trưa, lúc đi hoặc ngồi xe…

Kênh "Gia Đình Ta Tụng Kinh" được ra đời với mong muốn mang Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày. Trong cuộc sống có vô vàn những thứ mà chúng ta chưa nghĩ tới, chưa biết. "Gia Đình Ta Tụng Kinh" mang “Sẻ chia những điều vừa biết – Đến với tất cả người cần”. Từ những điều vừa biết sẽ tịnh hóa nghiệp xấu, thanh lọc, làm giảm những đau khổ và vượt qua mọi khó khăn của chúng sanh, làm cho cuộc sống của chúng ta thêm hoàn hảo trên “cõi ta bà“ này.

*********
Theo dõi kênh "Gia Đình Ta Tụng Kinh" trên:
- YouTube : https://www.youtube.com/c/giadinhtatungkinh
- Facebook : https://www.facebook.com/giadinhtatungkinh
- Twitter : https://twitter.com/tramlongduc
- Blog : https://tramlongduc.blogspot.com
- Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/tramlongduc
- Pinterest : https://www.pinterest.com/tramlongduc
- Linkedln : https://www.linkedin.com/in/duc-tram-58491819a
- Mix : https://mix.com/tramlongduc
- Mailchimp : https://us4.admin.mailchimp.com
- SoundCloud: https://soundcloud.com/chu-dai-bi
- Website : https://tramlongduc.com

#chúđạibi #chúđạibicóchữđọcchậm #giadinhtatungkinh #chúđạibi3biếnđọcnhanh #chúđạibiđọcchậm #kinhchúđạibicóchữ #kinhchúđạibi #chudaibi #tramlongduc #tụngchúđạibi5biến #chúđạibi5biến #chúđạibichữlớn

*********

Danh sách phát:
1/ Kinh Chú Đại Bi 3 biến - Dễ đọc, Chữ lớn - Chia 2 phần: tụng Chậm và tụng Nhanh 23 phút: https://youtu.be/r-vT4l_SsiQ

2/ Tụng Chú Đại Bi 5 biến - 2 phần: tốc độ Chậm và Nhanh - Chữ lớn rõ ràng, Dễ đọc 37 phút: https://youtu.be/tuoZ5o46aTY

3/ Chú Đại Bi 7 biến - Chữ lớn dễ đọc - Gồm 2 phần: giọng đọc Chậm và đọc Nhanh 51 phút:
https://youtu.be/BqfThijVrkQ

4/ Chú Đại Bi 21 biến Thầy Thích Trí Thoát đọc nhanh, tiếng việt, có chữ 60 phút:
https://youtu.be/DERu_tiaMdA

5/ Chú Đại Bi 49 biến có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng nhanh 145 phút:
https://youtu.be/tU_CkzKq4xw

6/ Thần Chú Đại Bi 7 biến nhanh có chữ - Hồi hướng công đức 23 phút: https://youtu.be/jYCUH5ANBig

*********
Nội dung bài kinh Chú Đại Bi 3 biến - Dễ đọc, Chữ lớn - Chia 2 phần: tụng Chậm và tụng Nhanh:

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn
Vô ngại Đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa
Na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
Án A bà lô hê
Lô ca đế
Ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà
Ma ra ma ra
Ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà ra
Địa rị ni
Thất Phật ra da
Giá ra giá ra
Mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y hê di hê
Thất na thất na
A Ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị
Tô rô tô rô
Bồ đề dạ bồ đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ
Na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na
Ta bà ha
Tất đà dạ
Ta bà ha
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha
Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì
Ta bà ha
Ma ra na ra
Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê da
Ta bà ha
Ta bà ma ha a tất đà dạ
Ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta bà ha
Ba đà ma kiết tất đà dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
Ta bà ha
Ma bà rị thắng yết ra dạ
Ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha
Án Tất điện đô (3 lần)
Mạn đà ra
Bạt đà gia
Ta bà ha...

*********

Vấn đề Bản quyền (https://www.youtube.com/yt/copyright/), Điều khoản dịch vụ (https://www.youtube.com/t/terms); Nguyên tắc cộng đồng (https://creatoracademy.youtube.com/page/course/community-guidelines?hl=vi)
Xin liên hệ trực tiếp qua email: [email protected]

*********
Nguyện xin được hồi hướng công đức về khắp tất cả vô số lượng chúng sinh nghe Phật pháp tu hành trong khắp mười phương pháp giới, chấm dứt nghiệp phiền não, phước đức trí tuệ sinh, đều tỏ ngộ chính pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát thành vô thượng chính giác, đồng thành Phật đạo.

Kênh "Gia Đình Ta Tụng Kinh" của chúng con là hàng Phật tử tại gia, nên còn rất nhiều thiếu sót trong kiến thức, câu từ, kính mong quý Thầy, quý Cô cùng chư vị đồng đạo, Phật tử gần xa nếu thấy những điều chưa hoàn chỉnh xin chỉ giáo giúp chúng con .Chúng con xin thành kính đảnh lễ, xin được tri ân công đức. Xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng các thiện hữu tri thức Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm, vạn sự cát tường như ý.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT